Furtka z zamkiem - wypełnienie - siatka zgrzewana 50x50x3mm
Elementy zamkniecia bramy
Brama - wypełnienie siatką zgrzewaną 50x50x3mm

Klapa siatkowa nad rowem - wahliwa
Ogrodzenie Autofor na skłonach terenu
Brama z wypełnieniem siatką Autofor
Furtka z wypełnieniem Autofor

Linia ogrodzenia - siatka Autofor
Ogrodzenie Autofor z wysięgnikiem dla drutu kolczastego
Linia ogrodzenia - siatka Autofor
Siatka Autofor ze strefą zagęszczenia oczek 20mm

Kapturek i zaczep słupka
Podpory słupka naciągowego z jarzmami
Zaczep środkowy słupka
Zamknięcie bramy na kłódkę w osłonie