Adresy:

EUROPROJEKT - Jarosław Dąbrowski
ul.Brzeźna 12 lok. nr 2
90-303 Łódź
tel./fax +48 (42) 682 65 09
www.europrojekt.biz.pl
www.cavatorta.com.pl
e-mail: biuro@europrojekt.biz.pl
e-mail: biuro@cavatorta.com.pl
Siedziba główna we Włoszech:
Metallurgica Abruzesse S.p.A.
Via Repubblica,58
43100 Parma - Italy
Tel. + 39 0521 221 411
Fax + 39 0521 221 449
www.cavatorta.it

Osoby kontaktowe:

Jarosław Dąbrowski - właściciel
Nr.tel: +48 500 10 10 93
e-mail: dabr@europrojekt.biz.pl
Massimo Signori - Manager ds.Eksportu
e-mail: m.signori@cavatorta.it
korespondencja w języku włoskim, angielskim i niemieckim
Maciej Hans - dyrektor do spraw technicznych
Nr.tel: +48 661 58 64 94
e-mail: mhans@europrojekt.biz.pl