System Autofor - informacje ogólne

Autofor jest siatką zgrzewaną z grubo ocynkowanych drutów, ze stopniowanymi oczkami rozłożonymi z narastającym stopniem zagęszczenia ku dołowi.

Autofor to mocna, bezpieczna, szybka i łatwa w montażu systemu siatka.

Głęboko zgrzewane punkty, czynią ogrodzenie niezrównane w stabilności a grubo cynkowane druty zapewniają najwyższą odporność przeciw korozji.

Ogrodzenia w tym systemie zostały z powodzeniem zastosowane w wielu autostradowych projektach, w różnych krajach, dzięki wysokiej jakości produktu, dostępności szerokiego zakresu konfiguracji siatki i elastyczności Cavatorta umożliwiającej produkcję siatek zgodnie z życzeniami klientów. System Autofor jest kompletny, ze słupkami, podporami, akcesoriami w postaci drutów napinających, napinaczy drutu, drutów do wiązania, klap przepustów nad rowami oraz kompletnych bram i furtek.

Dzięki tym własnościom oraz konkurencyjnej cenie, system w oparciu o siatkę zgrzewaną AUTOFOR, stał się standardem systemów ogrodzeniowych dróg ekspresowych i autostrad w Europie, w odróżnieniu od siatek zaplatanych mających głównie zastosowanie agrarne.

Warunki Specyfikacji Technicznej jak i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymagają, aby ogrodzenie było szczelną i skuteczną przegrodą dla niekontrolowanego dostępu ludzi i zwierząt w strefę pasa drogowego.

Celem spełnienia tych warunków, konfiguracja siatki - inaczej konstrukcja jej modułu podstawowego, dzieli siatki autostradowe na dwie podstawowe strefy t.j. Strefa "B" w zakresie wysokości ogrodzenia 0÷75cm z oczkami o prześwicie 5cm, oraz strefy "C" w zakresie 75÷150cm o prześwicie 10/15cm.

Na odcinkach drogi przez tereny leśne, gdzie występują zwierzęta o znacznej skoczności stosuje się siatki podwyższone ( o strefę "X").

Cechą wyróżniającą siatkę systemową Autofor, w trosce o drobne zwierzęta w tym płazy, możliwe jest wprowadzenie podstrefy "B1"na poziomie 0÷40cm wysokości ogrodzenia, strefy zagęszczonych oczek o prześwicie 20mm.

Rozstaw drutów pionowych siatki stanowi jej moduł, stały na całej wysokości siatki. Siatka Autofor, dzięki stabilności kształtu, może mieć moduł wynoszący do 30cm. Inną zaletą stabilności struktury siatki jest eliminacja, poza sporadycznymi, szczególnymi wyjątkami, konieczności stosowania kotew gruntowych.

Ze względu na plagę kradzieży siatek i innych elementów systemów ogrodzeniowych dróg, siatki Autofor mogą mieć wprowadzone trwale oznaczone barwną powłoką druty siatka Autofor.

Zastosowana powłoka lakierowa /kolor-brąz-złoty/ w odróżnieniu od dotychczas stosowanych nietrwałych barwnych powłok tlenkowych i fosforanowych o minimalnej grubości, daje wysoką trwałość znakowania.

Również z tych samych powodów pozostałe elementy systemu, jak słupki, podpory, bramy i furtki są znakowane poprzez trwałe wybicie cech zamawiającego. Kryte zawiasy bram i furtek uniemożliwiają ich nieuprawniony demontaż system Autofor

System ogrodzeniowy AUTOFOR do autostrad i dróg uzyskał pozytywną opinię techniczną, wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie, stwierdzającą przydatność do stosowania w inżynierii komunikacyjnej (IBDiM Nr AT/2009-03-2497).