Celem tego opracowania jest dostarczenie obiektywnej oceny przydatności, wytrzymałości mechanicznej oraz odporności na korozję siatki systemowej Autofor.

Opracowanie to składa się z trzech opinii:

  1. Raportu z badań nr 1215067/07 opracowanego przez Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach,
  2. Orzeczenia nr ZR /5/ 2007 opracowanego przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach,
  3. Sprawozdanie z badań nr 400-182-2007 opracowane przez Instytut Przetwórstwa Tworzyw sztucznych "METALCHEM" Gliwice.

Wniosek końcowy raportu stwierdza:

  • Siatki typu Autofor spełniają wymagania do stosowania ich do grodzenia autostrad,
  • owłoka cynku, nakładana metodą hutniczą, zapewnia ochronę korozyjną siatki na powierzchni drutów oraz w obszarach zgrzein,
  • Wytrzymałość złączy zgrzewanych spełnia wymagania jakości siatki

(więcej)